Rekisteriseloste

1.    Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä ja käsittelystä?

Schenker Oy (jäljempänä: Schenker) on tietojesi keräämisestä ja käsittelystä vastuussa oleva osapuoli. Yhtiömme tietosuojavastaava on Marja Korkka.

Jos sinulla on tietosuojaa koskevia kysymyksiä, ehdotuksia ja/tai palautetta, ota yhteyttä:

Schenker Oy
Tietosuoja
Tikkurilantie 147
01530 Vantaa

tietosuoja@dbschenker.com

2.    Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tarkoitus on asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitäminen.

Rekisteri pitää sisällään käyttäjätunnuksia sekä osoite- että yhteystietoja: Asiakasnumero (Schenker), yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, yrityksen katuosoite, postinumero ja paikkakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tiedot järjestelmään saadaan asiakas- / palvelusuhteen yhteydessä, kun asiakkaalle luodaan tunnus järjestelmään. Tämän lisäksi järjestelmään kerätään toimitusosoitteita käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Rekisteriin perustetaan tunnukset ja tiedot vain käyttäjän = rekisteröitävän omasta toiveesta.

Nettitilausjärjestelmän käyttäjätunnuksien ja osoiterekisterin julkisuutta rajoitetaan tietosuojallisista syistä. Käyttäjätunnukset katsotaan yrityksen tiedoiksi ja ne on jaettu rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille.

3.    Milloin tietosi poistetaan?

Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät yksilöintitiedot poistetaan järjestelmästä, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän käyttäjä ei niitä enää tarvitse. Viimeistään kaksi (2) vuotta viimeisen tilauksen jälkeen.

Schenker Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Schenker Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Schenker Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

4.    Salataanko tiedot?

Nettisivulla on käytössä SSL-salaus. Tämän lisäksi tiedot ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Palvelussa ei ole kahdennettua tunnistautumista.

5.    Sinulla on oikeus

 • Saada tieto siitä, mitä tietoja käsittelemme ja säilytämme sinusta.
 • Saada virheelliset ja puutteelliset tiedot oikaistua.
 • Pyytää käyttäjäprofiilisi poistoa.
 • Peruuttaa meille antamasi suostumus tietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tietyissä EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemissä tilanteissa saada tietosi poistettua tai rajoittaa niiden käsittelyä tai siirtää meille antamasi tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Ottaa yhteyttä valvovaan viranomaiseen:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
  Vaihde: 029 56 66700
  Faksi: 029 56 66735
  Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Jos haluat käyttää yllä kuvattuja oikeuksiasi tai sinulla on tietosuojaa koskevia kysymyksiä, ehdotuksia tai palautetta, voit ottaa yhteyttä: tietosuoja@dbschenker.com

6.    Siirretäänkö tietoa muille osapuolille?

Tietokanta ja palvelut toteutetaan Suomessa.

Sopimuksen toteuttamiseksi on usein tarpeen käyttää alihankkijoita tai muita ulkoisia palveluntarjoajia.

Tahot, jotka käsittelevät henkilötietoa puolestamme, valitaan huolellisesti ja sitoutetaan tietosuojavelvoitteisiin sopimuksin. Palveluntarjoajat työskentelevät ohjeidemme mukaisesti, mikä varmistetaan sopimuksin, teknisin ja organisatorisin toimin ja täydentävien kontrollien avulla.

Tietoa siirretään vain, mikäli siihen on sinun suostumuksesi tai lakiin sisältyvä peruste.

Tietoa ei siirretä EU/EEA:n ulkopuolisiin kolmansiin maihin tai kansainväliselle organisaatiolle, elleivät tietosuoja-asetuksen asettamat edellytykset täyty. Näitä ovat mm. EU:n tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden käyttäminen ja tietosuojan riittävyyttä koskeva EU komission päätös.

7.    Milloin evästeitä käytetään?

Sivulla käytetään evästeitä. Evästeitä käytetään ainoastaan sisäänkirjautumistiedon tallentamiseen, jotta käyttäjä pysyy istunnon ajan sisällä. Muita käyttötarkoituksia evästeille ei ole.

8.    Verkkoanalyysipalvelu

Tällä sivulla ei käytetä verkkoanalytiikkaa.

9.    Tietosuojakäytännön muutokset

Päivitämme tietosuojakäytäntöämme uusien toimintojen käyttöönoton yhteydessä ja aina tarpeen vaatiessa. Uusimman käytännön löydät aina verkkosivustoltamme. 

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 14.5.2018.